Skip to content

Искане за издаване на удостоверение за професионално обучение

Enrollment CPO

За да получите удостоверение за професионално обучение от МОН, е нужно да посочите данни за Вашето месторождение и гражданство, както и да приложите:

  1. Документ за входящо образователно равнище – удостоверение за завършен втори гимназиален етап/XII клас, диплома за средно образование или диплома за висше образование.
  2. Карта за предварителен медицински преглед, удостоверяваща, че професията, за която се обучавате не е противопоказна за Вас. Документът трябва да е издаден към началото на курса, но не по-рано от 6 месеца преди началната дата, от лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, болница и др.). Курсистите, които имат подадени заявления към предишни курсове, могат да използват медицинския документ, с който разполагат и не е нужно да го подновяват, ако не са изтекли 6 месеца от издаването му.
  3. Снимка за документи

 

Необходимо е да качите сканирани или качествено снимани копия на документите през формуляра отдолу. Моля използвайте формат JPEG или PNG.

Внимание: поради технически проблем в момента сайтът не може да обработи настоящата заявка. Моля опитайте отново след 30 минути. Ако проблемът продължава да се проявява, пишете ни на [email protected], за да предприемем допълнителни действия за неговото възстановяване.

За предпочитане е документите (диплома, карта за медицински преглед) да бъдат сканирани, но качествени снимки с мобилен телефон също ще бъдат приети. Ако някой от документите е нечетлив, си запазваме правото да изискаме да ни представите оригинала за сверка, преди да задействаме процедурата за издаване на удостоверение за професионално обучение.