Skip to content

Тони Латева

Motion Design, Gameloft

Професионален опит: 

Тони е Motion designer и 3D артист. Завършила е магистърска програма – “Мултимедия и компютърна анимация” и в момента работи като Motion designer в Gameloft. Работила е и продължава да работи по различни проекти свързани с анимация и моделиране. Тя смята, че опитът и знанията трябва да се предават и по тази причина ще бъде лектор в курса “Motion Design”.

Постижения:

Разработен проект на два различни енджина с цел тяхното сравняване.
Разработване на герой за игра, която все още е в процес на създаване.
Разработване на 2D platformer игра, също в процес на издаване.

Проекти: