Skip to content

Владислав Илиев

Интердисциплинарен визуален артист

ПРОФИЛИ:

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Владислав Илиев (@Vladzen) е интердисциплинарен визуален артист с фокус върху възприятието за светлина и пространство, инсталация, сценичен дизайн и видео. Завършва НАТФИЗ през 2010, специалност Сценичен и Екранен Дизайн, а от 2016 е гост лектор по Видео Мапинг, специалност “Дигитални Изкуства” в НХА, София. През 2009 създава студио @Phormatik с интерес към развиването на дигиталната култура в сферата на изкуството и създаването на преживявания чрез изкуство, технология и дизайн. През последните години работи в областта на интерактивният дизайн, 3Д мапинг и нови медии и развива интегрирането им в театъра и перформативните изкуства.Copy of ARC_Online_Cover_3 photos_template_3817x1321px (3)
Vitrina_fig2_
MV-2