Skip to content

За ARC ONLINE

За ARC Online

От момента, когато стартирахме ARC Academy през 2019 г., целта ни винаги е била да създадем арката между младите таланти и гейм и творческата индустрии. Като логично продължение на мисията ни да предоставяме иновативно и качествено образование създадохме ARC Online – поредица онлайн курсове, които обхващат основните професионални направления в game development и дигиталните изкуства – Concept Art, 3D Art и Animation.

Изградихме една последователност от курсове с балансирана обучителна крива, които са подходящи както за напълно начинаещи,  така и за хора, които желаят да сменят посоката и да се преквалифицират. С програмата ни покриваме целия набор от фундаментални знания, умения, както и необходимия инструментариум, с които човек може да намери своето работно място в гейм, филмовата и креативната индустрии. 

От момента, когато стартирахме ARC Academy през 2019 г., целта ни винаги е била да създадем арката между младите таланти и гейм и творческата индустрии. Като логично продължение на мисията ни да предоставяме иновативно и качествено образование създадохме ARC Online – поредица онлайн курсове, които обхващат основните направления в game development и дигиталните изкуства – Concept Art, 3D Art и Animation.

Изградихме една последователност от курсове с балансирана обучителна крива, които са подходящи както за напълно начинаещи,  така и за хора, които желаят да сменят посоката и да се преквалифицират. С програмата ни покриваме целия набор от фундаментални знания, умения, както и необходимия инструментариум, с които човек може да намери своето работно място в гейм-, филмовата и креативната индустрии. 

За кого са нашите курсове?

Напълно начинаещи
Професионалисти, които искат да сменят сферата
Хора, които търсят гъвкава форма на обучение
Всички, които искат да научат как работят гейм и филмовата индустрия

Направления

Concept Art

Започнете да създавате вълнуващи герои и светове.

3D Art

Извървете своя път от начинаещ до професионален 3D артист.

Animation

Започнете своята кариера в анимацията.

Партньори

Фокусът в ARC Academy е върху практически насоченото обучение, което дава възможност за професионална реализация. Учебните ни програми са разработени в тясно сътрудничество с водещите гейм студиа у нас.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЛЕКТОРИТЕ

Лекторите в ARC Online са професионалисти от гейм- и филмовите студиа, готови да споделят
своите знания и умения и да подготвят следващото поколение създатели.