Успешно подадени документи за свидетелство от МОН

Информацията е регистрирана успешно.

Провери своя email след няколко минути. Там ще получиш покана да подпишеш последните необходими документи (заявления) за издаване на удостоверение за професионална квалификация.

Самото подписване може да стане посредством настолен или преносим компютър, таблет или мобилен телефон. Ако устройството, използвано за подписване, има сензорен екран, можеш да положиш подпис ръчно или със стилус. Ако устройството разполага с камера, можеш да се подпишеш на празен лист хартия и да го снимаш. На всички устройства, можеш също така да въведеш името си от клавиатурата, което също се счита за валиден цифров подпис.

След подписването на същия email адрес ще получиш копия от подписаните документи.

Благодарим ти за съдействието!
Екипът на ARC Academy