Нгуен Нган (Нана)

2D Animator, Ucha.se

В момента работи като creative lead в Уча.се (Ucha.se), позицията  изисква да взима решения за посоката и стила на разработките.

Участвала е в няколко уъркшопа на компанията, чрез които помага на колегите си да натрупат нови знания и умения, както и да ги мотивира още повече да се занимават с Анимация.

Нана има опит в собствени freelance проекти.

В желанието си да се развива и да обогатява палитрата си от знания тя често участва в различни курсове. Нана е завършила програмата по Game Design в ARC Academy

Творчеството на Нгуен